Tagnummers P&ID’s uitlezen

Vergelijk alle tagnummers voorkomend op P&ID’s – van leidingen, equipment, pompen, beveiligingen en instrumentaria – met de tagnummers voorkomend in SAP en Linelists.
Onze ProDocs Engine identificeert alle tagnummers op P&ID’s.

Een tagnummer-lijst wordt gegenereerd en vergeleken met de Linelists en SAP.
Overeenkomsten en verschillen worden zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. 

Vervolgens kunnen de uitgelezen tagnummers worden gebruikt voor het updaten van SAP en Linelists.