Skip to main content

Projecten en processen

Onze projecten voeren wij uit voor grote en kleine (semi-openbare) overheidsinstanties, productiebedrijven die technische installaties beheren, exploiteren of onderhouden. Organisaties waarin 'veilige' en 'up-to-date' informatie een substantiële bijdrage levert aan de continuïteit en veiligheid van technische installaties en systemen.

Zo wordt de staat van 192 beweegbare stalen bruggen onderzocht

project beweegbare bruggen briennenoordbrug

Welke van de 192 beweegbare stalen Rijksbruggen in Nederland zijn het hardst aan vervanging of renovatie toe? Movares, Iv-Infra en ProClass ontwikkelen in opdracht van Rijkswaterstaat quickscans om te helpen die keuze te maken. De scans gaan de globale constructieve staat en verwachte levensduur van de bruggen in kaart brengen. Infrasite sprak met de betrokken partijen over dit bijzondere project.

De combinatie Movares, Iv-Infra en ProClass begon enkele jaren geleden ook al in opdracht van RWS met een soortgelijk project om de globale constructieve staat van vaste stalen Rijksbruggen in kaart te brengen. De kennis en ervaring daarvan worden in dit nieuwe project waar mogelijk meegenomen, met name om zo efficiënt mogelijk te werken.

Lees verder

RWS: groot onderzoek vaste stalen bruggen

Project RWS vaste brug 1173x377

Rijkswaterstaat gunt het grootste onderzoek ooit naar de levensduur van vaste stalen bruggen aan de combinatie Iv-Infra, Movares en ProClass BV. Het gaat hierbij om maar liefst 188 kunstwerken waarvoor een prioritering moet worden vastgesteld op gebied van renovatie en vervanging. Iv-Infra en Movares leveren de topconstructeurs en databedrijf ProClass tekent voor de digitalisering van de bruggenarchieven. Op 3 december tekenden de partijen het contract. ‘Wij zijn trots op de gunning van deze enorme opdracht aan onze bureaus en kijken uit naar een langdurige en intensieve samenwerking met alle landelijke bruggenexperts en brugbeheerders van RWS,’ aldus Rob van Bodegraven (Iv-Infra), Sander Eijgenraam (Movares) en Jurgen Slangen (ProClass)

Digitale data op orde en optimaal toegankelijk

klantpagina waterzuivering

De wens van een waterschap was om de data van twee gemalen digitaal op orde te krijgen zodat deze optimaal toegankelijk wordt. Inmiddels kan de data vanaf iedere locatie op snelle en eenvoudige wijze gevonden en geopend worden.

Proces: de data en documenten zijn geüpload via het beveiligde ProTransfer naar onze ProDocs servers. De ProDocs Engine heeft vervolgens de bestanden automatisch in de “tekeningen-wasstraat” opgepoetst, geclassificeerd op documenttype, naar pdf/a geconverteerd, gemetadateerd (document-, revisie-, sheet- en paginanummer), ontdubbeld en op kaart geplaatst.

De klant kan nu vanaf iedere locatie de benodigde data en documenten opvragen en inzien en eveneens op kaart de beschikbare documenten eenvoudig aanklikken.

Van P&ID naar gevectoriseerde CAD-tekening

klantpagina bam

Eén van onze klanten, een vooraanstaande leverancier in de chemische industrie, beschikt net als zovelen binnen deze branche, over P&ID’s – Piping & Instrumentation Diagrams – waarop de verhoudingen tussen leidingen, instrumenten en systeemuitrustingen staan aangetekend. Deze documenten wenste zij om te zetten in "intelligente", gevectoriseerde CAD-tekeningen. In het klant-specifieke ProDocs-portaal kan de klant voortaan zoeken op leiding- en equipmentnummers, afsluiter- en instrumentatiegegevens en direct de juiste documenten openen, inzien en indien nodig uitgevoerde aanpassingen opmerken. 

Het proces: op basis van aanwezige legenda-tekeningen worden blokken van standaardelementen, zoals afmetingen, line-typen, line-kleuren, standaardteksten en symbolen in een klant-specifieke blokkenbibliotheek gezet. Met deze standaardblokken uit de bibliotheek kan iedere P&ID vervolgens efficiënt getekend en gevectoriseerd worden. Onze CAD-specialisten hebben binnen een maand ruim honderd P&ID's verwerkt tot intelligente CAD-tekeningen, tot grote tevredenheid van de klant.

Hard copy archieven digitaal

Project hardcopy 1173x377

Wegens verhuizing heeft een engineeringsbureau het hardcopy archief van één van haar projecten laten digitaliseren in plaats van het archief volledig mee te verhuizen. Het ging om zo’n 30 archiefdozen, voorzien van A4-, A3- en A0-formaten van zowel pdf- als tiff-documenten.

Binnen een week zijn de documenten door ons niet alleen gescand, maar tevens opgeschoond, geclassificeerd, gemetadateerd, ontdubbeld en in het ProDocs-systeem ingelezen. In plaats van een hardcopy archief, beschikt de klant nu over een klantspecifiek ProDocs-portaal, waar de documenten eenvoudig opgeroepen en geopend kunnen worden, zonder het archief in te hoeven duiken.

De klant heeft zo direct bespaard op het verhuizen van het archief en het inrichten van een archiefruimte.