Skip to main content

ProServices – Voor efficiënt BigData-beheer

Converteer archief naar bruikbare gegevens. Een digitaal archief wil nog niet zeggen dat documenten altijd makkelijk terug te vinden zijn en dat iedereen gemakkelijk documenten weet te achterhalen. Vooral de wijze hoe documenten geclassificeerd zijn, bepaalt in hoge mate de effectiviteit van een documentenbeheersysteem. Het achterhalen van wijzigingen en versies van documenten is bij een ongestructureerd digitaal archief een moeilijke en tijdrovende opgave, zeker als de documentenvoorraad door de jaren heen gestaag groeit en er regelmatig revisies plaatsvinden. Een hardcopy archief maakt het risico van informatieverlies of het niet up-to-date zijn van documentatie nog vele malen groter.

Wat is ProServices?

Met de ProServices dienstverlening van ProClass brengt u orde aan in de ‘chaos’ en zet u uw hardcopy of digitale archief om in een overzichtelijk Document Management System. ProClass digitaliseert uw bestaande hardcopy archief en structureert uw bestaande digitale archief. In feite maakt het gehele proces van inscannen, converteren en classificeren allemaal onderdeel uit van onze ProServices dienstverlening. Wij maken uw bestanden digitaal, goed doorzoekbaar en importeren deze informatie in ProDocs of zorgen ervoor dat alle documenten netjes via uw eigen Document Management toegankelijk worden gemaakt.

De baten van een volwaardig DMS

Een Document Management System (DMS) is cruciaal voor organisaties die permanent over de laatste as-built informatie willen beschikken. Versiebeheer, integratie met andere bronsystemen en het altijd en overal toegankelijk maken van documenten voor medewerkers is dé manier om efficiënter te werken en om de veiligheid van te bewaken infrastructuur of installaties te garanderen. Met ProServices maakt u de eerste stap naar een centrale en efficiënte documentenbeheeromgeving.

Voor wie?

Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bouw of het onderhoud van technische installaties en infrastructuur presteren beter met de juiste informatie en documenten die overal en altijd up-to-date zijn. De ProServices van ProClass zijn bedoeld voor organisaties die grote hoeveelheden technische documenten willen integreren in één overzichtelijk Document Management System.

Voordelen van ProServices

  • Focus op veiligheid – Verbetering van de veiligheid van de gebouwen en installaties, vooral voor die infrastructuur waarbij de As Built Status van technische documenten een cruciale rol speelt. Informatie is snel terug te vinden en versies zijn gemakkelijker te achterhalen.
  • Efficiencyverbetering – Door het snel en overzichtelijk ontsluiten van grote hoeveelheden data, verliest men significant minder tijd aan het zoeken naar de juiste informatie.
  • Kwaliteitsverhoging – Altijd en overal up to date documentatie, de As Built Status van documenten wordt gegarandeerd.