ProClass heeft audit voor de NEN4400-1 wederom goed doorstaan!

ProClass heeft het SNA-keurmerk en voldoet hiermee aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm en beperkt hiermee de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk. Periodiek wordt er beoordeeld op de verplichtingen uit arbeid, waaronder;

  • De identificatie van ProClass;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Arbeidsvergoedingen niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Identiteitscontrole van medewerkers en controle of zij gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes welke kunnen voortvloeien uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk;
  • Het administreren en bewaren van alle vereiste documenten.

 

Bekijk hier het SNA Keurmerk