Linken over tekeningen

Verkrijg inzicht in de (on-)volledigheid van de documentatie per asset, belangrijk voor het beheer, onderhoud en inspecties.

Documentatie van assets bestaat uit diverse documenttypen, zoals As-Built tekeningen, certificaten, onderhoudscontracten, garanties, etc. Deze documenten zijn vaak verspreid opgeslagen in diverse databases.

ProClass linkt alle aanwezige documenten aan de juiste asset, in een geautomatiseerd proces.

Krijg inzicht in de beschikbare documenten per asset en welke documenten juist ontbreken.