Campange “Big Mess to Big Data in 1 Day“ van start

Onze campange “Big mess to Big Data in 1 Day” is van start gegaan. De “Big Mess” verwijst naar de hardcopy archieven waar veel klanten nog mee worstelen, maar kan even goed verwijzen naar de enorm grote verzamelingen bestanden op netwerkschijven en in open systemen. Met onze engine ProDocs kunnen we volledig automatisch zo’n 40.000 documenten of 100.000 pagina’s per dag verwerken. Volledig automatisch worden bestanden geconverteerd naar PDF en opgeschoond in onze “PDF-wasstraat” waarna alle teksten op deze documenten met een krachtige OCR engine gelezen worden. Onder andere worden er metadata gegevens van gegenereerd. Al uw documenten worden dus automatisch voorzien van documentnaam of -nummer, revisienummer en titel. Via ProSearch kunt u dwars door al uw documenten zoeken doordat alle teksten vindbaar zijn gemaakt. U kunt dus op bijvoorbeeld uw assetnummer zoeken en zult dit dan vinden op alle documenten waar het dan ook staat. De documenten worden daarnaast automatisch in GIS op kaart geplaatst. Dit geeft veel inzicht door overzicht!

Niet alleen is uw “mess” opgeruimd maar ook opgewaardeerd tot “Big Data”! Stel u eens voor wat voor een enorme hoeveelheid gegevens die opeens ten dienste staan van u!