Skip to main content

Alle assets inzichtelijk

l assets inzichtelijk

De ProDocs Engine identificeert alle assets die voorkomen op technische tekeningen. De Engine genereert een assetlijst en vergelijkt die met uw (onderhouds)database. Het systeem geeft de overeenkomsten en de verschillen zowel grafisch als in een tabel weer. De uitgelezen data kunt u vervolgens gebruiken voor het updaten van uw (onderhouds)database.

download flyer