ABC-Toetsing

ABC toetsing is een begrip dat gebruikt wordt om de actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van een pakket documenten te toetsen.

De tool ABC toetsing van ProClass controleert een pakket technische documenten op drie belangrijke waarden:
A – Actueel           – aantoonbaar de laatste/hoogste revisie
B – Betrouwbaar – trace & tracebility volgens de richtlijnen
C – Compleet       – aanwezigheid van alle documenten en tekeningen

ProClass maakt het gehele documentenpakket doorzoekbaar en screent het op bovengenoemde waarden.
Het resultaat wordt in een duidelijk overzicht vastgelegd.

Stel zeker dat het documentenpakket de hoogste revisies bevat (Actueel), de juiste data weergeeft (Betrouwbaar) en geen documenten mist (Compleet).