ProClass automatiseert het vectoriseren van aansluitschetsen

Bedrijven of overheden die aansluitschetsen willen vectoriseren, wel of niet als gevolg van de aangepaste Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION), kunnen bij ProClass terecht voor de automatische vectorisatie van aansluitschetsen die verwerkt moeten worden binnen bijvoorbeeld GIS of andere digitale systemen. ProClass heeft als document management specialist alle technologie en capaciteit in huis om deze aansluitschetsen professioneel te vectoriseren en indien noodzakelijk te koppelen aan andere technische informatie.

 

Achtergronden

Het streven van de rijksoverheid is om in 2017 de nieuwe WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) in werking te laten treden (GIS-magazine, 21 maart 2016, WION gaat wijzigen). Dit heeft gevolgen voor de documentatie die door diverse grond-, weg- en waterbouwbedrijven alsmede overheden zal moeten worden verwerkt. Vallen huisaansluitingen nu nog buiten de WION, te zijner tijd zal de WION gelden voor het gehele ondergrondse net. Dus ook huisaansluitingen zullen standaard in vectorformaat moeten worden meegeleverd. Hiervoor zal een overgangstermijn gelden, die in overleg met de sector wordt vastgesteld. Vooruitlopend op de aangepaste wet, maken GWW-instanties en overheden zich nu al op voor een nieuwe digitalisatieslag.

 

Het voordeel van automatisch vectoriseren

Het voordeel van automatisch vectoriseren is dat de schetsen niet meer hoeven te worden nagetekend of te worden geconverteerd naar andere fileformats voordat deze binnen bijvoorbeeld een GIS-systeem kunnen worden gebruikt. Het betreft hier niet alleen aansluitschetsen die te maken hebben met het Nederlandse gasleidingennet, maar ook andere technische documenten die van belang zijn voor het veilig kunnen werken aan infrastructuur en installaties.