Assets identificering

Inleiding

Alle assets voorkomend op technische tekeningen kunnen in de ProDocs Engine worden geïdentificeerd. Deze assets worden vergeleken met de onderhoudsdatabase. Overeenkomsten en verschillen worden zowel in grafische als in tabelvorm gepresenteerd. De uitgelezen data kan gebruikt worden voor het updaten van de onderhoudsdatabase.

 

 

Protransfer

Alle documenten worden ingelezen op onze beveiligde dataserver met de functie ProTransfer in ProDocs. Uw bestanden worden tot 50GB van uw pc-systemen rechtstreeks en veilig ge-upload naar de ProDocs servers. De bestanden komen dus niet in de cloud bij een onbekende server, zoals bij andere transfer aanbieders.

 

 

Genereren van een documentenlijst

ProDocs genereert eerst een Documentenlijst van alle documenten met vermelding van pad, bestandsnaam, bestandstype en ontvangstdatum.

 

 

 

Pdf wasstraat

Na de conversie naar pdf-bestand gaan de pdf-bestanden in de ProDocs Engine door een soort Wasstraat. Op tal van punten worden deze bestanden opgepoetst, zoals ontspik-kelen, rechtdraaien, meer contrast toevoegen, zwart/wit maken voor de leesbaarheid, grote pdf-bestanden opsplitsen, conversie naar pdf/a, gereedmaken voor internet.

 

 

Metadata van documenten

Documenten worden geïndexeerd, zodat ieder document traceerbaar wordt. Hiertoe wordt van ieder document bepaalde metadata uitgelezen: documentnummer, revisienummer, sheet- en/of paginanummer.

 

 

 

Machine learning

De ProDocs Engine wordt eenmalig getraind met nieuw voorkomende symbolen. Vervolgens wordt de ProDocs Engine getraind op het herkennen en uitlezen van de specifieke, (nieuwe) symbolen: Machine Learning.

 

 

 

Assets identificering

Na Machine Learning kunnen de bestanden automatisch door de ProDocs Engine worden uitgelezen en de assets worden geïdentificeerd.

 

 

 

Data verificatie

Alle data wordt op karakterniveau geverifieerd. Voorbeeld: Is het gelezen karakter “0”, cijfer 0 of hoofdletter O

 

 

 

Verificatie

Matchen of het voldoet aan de syntax van een tagnummer, zoals voorgeschreven door bijvoorbeeld de legenda van de klant.
P-XXX = identificatienr.      4” =  leidingdiameter         PSYY = pijpspec codering

 

 

Match met de onderhoudsdatabase

De geïdentificeerde assets worden gematcht met de data in de onderhoudsdatabase. Ontbrekende assets – wel voorkomend op de technische tekeningen maar niet in de onderhoudsdatabase – worden gefilterd en gerapporteerd.

 

 

 

Grafische weergave van het resultaat

De overeenkomsten en verschillen tussen de geïdentificeerde assets vanaf tekening en in de database worden grafisch weergegeven. De op tekening gevonden waarden worden voorzien van een rechthoek. De in de onderhoudsdatabase gevonden assets krijgen een groene rechthoek, de ontbrekende assets een rode.

 

 

Excel tabel van het resultaat

De overeenkomsten en verschillen tussen de geïdentificeerde assets vanaf tekening en in de database worden eveneens in een exceltabel weergegeven. In de kolom True/False worden de gevonden en ontbrekende assets aangegeven.

 

 

 

Import excel tabel in de onderhoudsdatabase – update

Door de exceltabel met het resultaat uit de eerste run in de onderhoudsdatabase  (SAP, Maximo, etc.) te importeren, wordt de database geheel ge-update

 

 

Re-run

Door middel van een re-run kunnen we de gevonden assets valideren na de update van de onderhoudsdatabase. De database zal geen verschillen in geïdentificeerde assets meer aantonen, uitsluitend overeenkomsten. Dus betreffende assets op de tekeningen zullen “groen” omlijnd zijn op de documenten.

 

 

Condities

Eenduidige syntax van de assets identificatie, bijvoorbeeld gebaseerd op de legenda en/of procedure. Na schriftelijke opdrachtbevestiging wordt de opdracht ingepland.

 

 

 

Voordelen van assets identificering

  • Werkt ook met scans van calques
  • Snel resultaat
  • Gestructureerde en eenduidige manier van uitvoeren
  • De verschillen in tabelvorm
  • Grafische weergave in rood en groen
  • Data beschikbaar voor het updaten van de onderhoudsdatabase